Cookies

Het Nederlands Openluchtmuseum hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt www.werkenbijhetopenluchtmuseum.nl gebruik van cookies.

1. (Verwerkings)verantwoordelijke

Via onze website maakt het Nederlands Openluchtmuseum gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). De (verwerkings)verantwoordelijke hiervoor is het Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG te Arnhem.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die u bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van werkenbijhetopenluchtmuseum.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die u bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde sociale netwerken.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en marketing cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website en/of account. Tracking cookies maken het mogelijk om door middel van het vastleggen van uw surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden marketing cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website en/of account. 

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op uw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

3. Gebruikte cookies

Op onze website plaatsen en gebruiken we functionele, analytische en marketing cookies. De zogenoemde functionele cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Daarnaast worden er via Google Tag Manager cookies op de website geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk om via Google Tag Manager andere cookies op de website te plaatsen en te beheren. Zoals cookies van Google Ads, Google Analytics en DoubleClick. 

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we u ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de cookie- en privacyverklaringen van deze derde partijen. We raden u aan deze verklaringen te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’). 

4. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. 

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit onze Privacyverklaring hier ook op van toepassing.

5. Zelf controle uitoefenen

U kunt zelf controle uitoefenen over de cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kunt u uw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website en/of account geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, het kan gebeuren dat u geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of account. Een andere mogelijkheid is dat u uw computer of mobiele apparaat zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heeft uzelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan u bijvoorbeeld doen als u de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze website en/of account zullen we in dit geval, indien nodig, u opnieuw informeren en toestemming vragen. Informatie over hoe u cookies kunt uitzetten of wissen per browser vindt u op: 

Chrome

Firefox

Microsoft Edge; en 

Safari

6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website en/of account te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 17-01-2023

7. Vragen

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met het Nederlands Openluchtmuseum via:

Nederlands Openluchtmuseum 

Postbus 649  6800 AP Arnhem 

Tel.: +31 (0)26-3576282 

E-mail: [email protected]