Privacy

Via de website www.werkenbijhetopenluchtmuseum.nl (hierna: “Website”), in beheer bij het Nederlands Openluchtmuseum, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Nederlands Openluchtmuseum respecteert je privacy en behandelt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Nederlands Openluchtmuseum en de aan haar gelieerde organisaties (hierna: “Nederlands Openluchtmuseum” of “wij”) verwerkt privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”). Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van jouw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze website, omdat je solliciteert op een functie of omdat je een vacature alert aan hebt staan. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen is het Nederlands Openluchtmuseum, gevestigd aan de Hoeferlaan 4, 6816 SG te Arnhem.

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan het Nederlands Openluchtmuseum verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie bij ‘3. Verwerkingen‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Verwerkingen

3.1 In behandeling nemen van je sollicitatie

  • Gebruikte persoonsgegevens: naam, E-mailadres, adres en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, motivatiebrief, curriculum vitae en inclusief de gegevens die je zelf toevoegt aan je CV en/of motivatiebrief.
  • Betrokkenen: sollicitanten
  • Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren werving- en selectieactiviteiten
  • Bewaartermijn: gegevens die je in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt, bewaren wij tot vier weken na het sluiten van de vacature. Indien je daarvoor toestemming geeft, zullen we je gegevens tot een jaar bewaren. Dit zal altijd op basis van toestemming zijn.

3.2 Instellen van een vacature-alert.

Middels een vacature alert bieden wij aan dat relevante vacatures via e-mail worden verstuurd naar de betrokkenen.

  • Gebruikte persoonsgegevens: naam, E-mailadres en zoekcriteria.
  • Betrokkenen: degenen die een vacature alert hebben geactiveerd.
  • Grondslag: op basis van toestemming.
  • Bewaartermijn: we bewaren je gegevens zo lang als nodig is om je op de hoogte te houden van relevante vacatures. Je kan zelf op ieder moment weer uitschrijven voor het vacature alert via de link onderaan elk bericht.

Op onze website maken wij ook gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar de Cookieverklaring.

4. Bron van verkrijging en delen van gegevens

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf in kan vullen op onze website of die je invult als je solliciteert op een van de vacatures via onze website.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt (voor website statistieken). Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook onze Cookieverklaring.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens kunnen wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd).

5. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

6. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘4. Bron van verkrijging en delen van gegevens‘.

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar [email protected]. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren. 

8. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website en/of account te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 17-01-2023

9. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen aan ons via:

Nederlands Openluchtmuseum Hoeferlaan 4 

6816 SG, Arnhem 

Tel: +31 (0)26-3576111 

E-mail: [email protected]