Stafdiensten

Achter het Nederlands Openluchtmuseum zit een flinke organisatie. Logisch ook, want met een half miljoen bezoekers per jaar, 155.000 museumstukken en vele honderden medewerkers en vrijwilligers kunnen alle posten maar beter goed bezet zijn. We hebben verschillende stafafdelingen die ondersteunend zijn aan de gehele organisatie.

Communicatie & Relaties

Afdeling Communicatie draagt bij aan de positieve positionering en reputatie van het Nederlands Openluchtmuseum. Deze afdeling adviseert over strategische, tactische en operationele marketing- en communicatievraagstukken en brengt deze tot uitvoering. 

HR

Hoewel onze collectie onbeschrijflijk waardevol is, zijn onze mensen ons ware kapitaal. HR zorgt dat de salarissen op tijd worden overgemaakt, maar beschermt ook de rechten van medewerkers en maakt zich hard voor optimaal werkgeluk en het rechtvaardig naleven van arbeidsvoorwaarden. HR zorgt voor werving van nieuwe medewerkers, onboarding en opleiding. En - dat komt ook voor - dat we netjes uit elkaar gaan. 

Binnen het Nederlands Openluchtmuseum werken we integraal samen en daarnaast zijn de verschillende specialismen toegewezen aan de diverse HR-medewerkers (Advisering, Administratie, Recruitment, Verzuimpreventie en Re-integratie en Opleiding en Ontwikkeling).

Financiën

Afdeling Financiën waakt over de financiële gezondheid van het Openluchtmuseum. Grofweg kun je wel stellen dat alles met cijfers langs deze afdeling komt. Onze financiële collega's rapporteren, adviseren, betalen, zorgen dat alle ontvangsten op de juiste plaats terechtkomen en doen nog veel meer met getallen en eurotekens. Ook de Salarisadministratie wordt door de afdeling verzorgd. Geen onbelangrijke taak! 

Voorbeelden van projecten

Vakantiehuis Warnsveld, Doorzonwoningen en Reminiscentieproject, de Ambachtenwerkplaats en de verbouwing van het pand uit Krommenie uit de Zaanse beurt tot Ijssalon Venezia. Maar liefst 1794 voorwerpen (interieur en objecten) verhuisden naar het museum.

Projectbureau

Het Projectbureau faciliteert en adviseert de organisatie en het MT bij de opstart, uitvoering en realisatie van projecten. Door overzicht te creëren in alle lopende en komende projecten en kosten en doorlooptijden, ontstaat er inzicht. Overzicht en inzicht helpen om de juiste keuzes te maken welke projecten uitgevoerd worden, om zo de strategische doelstellingen te behalen. 

Het team van projectleiders zorgt ervoor dat de juiste afdelingen betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. En dat iedereen zijn of haar expertise inzet om tot een goed eindresultaat te komen. 

IV&IT

In het Openluchtmuseum vind je tal van voorwerpen die al eeuwenoud zijn, zelfs nog ouder dan de fax. Zelf werken we gelukkig met wat modernere apparatuur, applicaties en methoden. Afdeling IV&IT (Informatievoorziening en Informatietechnologie) heeft als voornaamste doel dat de informatievoorziening en automatisering aan de verschillende belanghebbenden binnen en rondom het Openluchtmuseum van hoog niveau is. Zowel intern (collega’s) als extern (bezoekers, leveranciers, partners, overheidspartijen, het Ministerie van OCW et cetera). Verder zorgt IV&IT dat alles, zoals internetvoorzieningen, telefonie en audiovisuele installaties, draait als een zonnetje.  

Zo verrijken zij hun toekomst

Mis geen interessante vacature!

Blijf op de hoogte van relevante en nieuwe vacatures. Stel een vacature alert in en wij houden je op de hoogte.