Het verhaal van Lara

Stagiair

"Ik ben trots op het eindresultaat"

Op het moment dat Lara van Wilsem in het vierde jaar van haar hbo-opleiding Hotelmanagement in Apeldoorn stage moest lopen, stond de hele horeca stil door corona. Hierdoor was het niet eenvoudig om een geschikte stageplaats te vinden. Dankzij haar zus lukte dit uiteindelijk toch. 

Interessante opdracht

De zus van Lara werkt in de horeca van het Nederlands Openluchtmuseum. "Zij gaf aan dat daar de behoefte was om het onboardingproces van het horecapersoneel eens kritisch onder de loep te nemen en hiervoor iets te ontwikkelen. Dat sprak me erg aan en ik kon direct starten."

De eerste indruk is een daalder waard, een goede onboarding is in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal. "Om de behoeftes te bepalen heb ik kwalitatief en een kwantitatief onderzoek gedaan. Ik heb zeven leidinggevenden binnen de horeca geïnterviewd over wat ze bij de introductie van nieuwe collega’s misten en waar ze juist behoeften aan hadden. Het was prettig dat ze dit goed konden aangeven. Door middel van een online vragenlijst onder het horecapersoneel heb ik kwantitatief onderzoek gedaan.

Analyse van de resultaten

Zo’n 70 collega’s hebben het verzoek gekregen om de vragenlijst in te vullen en 55 collega’s hebben dat uiteindelijk gedaan. Dit was een mooie respons. In deze vragenlijst is uitgevraagd hoe belangrijk ze bepaalde gedeeltes van de onboarding vonden."

"Tijdens de analysefase heb ik gekeken of er verbanden waren tussen bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau en/of geslacht. Hieruit kwamen geen significante verschillen. Dit hield in dat er een generieke aanpak van de onboarding kon worden gemaakt en dat er geen maatwerk per groep nodig was."

Ontwerp van het product

"Na de analyse ben ik het product gaan ontwerpen. Dit werd een onboarding checklist voor leidinggevenden. Deze valt uiteen in twee fases. Het begint met de preboarding en dat is de periode tussen het eerste contactmoment en de eerste werkdag. Vervolgens komt de onboarding en deze heb ik verdeeld in vier periodes; de eerste werkdag, de eerste 30 dagen, eerste 60 dagen en eerste 100 dagen. Met het volgen van de checklist is de leidinggevende in staat om de nieuwe medewerker een zachte landing te geven binnen de organisatie. Dit draagt er uiteindelijk aan bij dat een medewerker langer inzetbaar is."

Vrijheid

"Ik kijk terug op een erg leuke en leerzame periode. Aan het begin heb ik de collega’s leren kennen door mee te draaien in de horeca. Dit hielp bij het maken van contacten. Ik werd zelfs uitgenodigd voor personeelsuitjes. Verder heb ik redelijk wat vrijheid gekregen, daar had ik in het begin moeite mee. Het is belangrijk dat je aangeeft waar je behoefte aan hebt. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, daar is naar geluisterd en in gang gezet."

Trots

"Ik ben trots op het eindresultaat. Het Openluchtmuseum heeft met de checklist een praktisch instrument dat ze meteen kunnen inzetten. Voor mij is de tijd nu rijp om op zoek te gaan naar een leuke baan. Misschien wel binnen HR. Ik ben ervan overtuigd dat er bij veel organisaties meer aandacht mag uitgaan naar de onboarding van nieuwe medewerkers. Het lijkt me interessant om aan bij te dragen."