Het verhaal van Bas 

Communicatiemedewerker bij KIEN en Netwerkprojecten

"Immaterieel erfgoed is me met de paplepel ingegeven. Hier heb ik nu volop mee te maken."

“Met immaterieel erfgoed ben ik opgegroeid. Ik kom namelijk van Urk en daar is het overal. Je ziet het er terug in onder meer de streekdracht, het dialect en bepaalde Urker feesten en gebruiken. Je kunt wel zeggen dat immaterieel erfgoed me met de paplepel is ingegeven.” 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

“Nu ben ik begin dertig en is er veel veranderd. Maar wat gebleven is: ik heb nog steeds veel met immaterieel erfgoed te maken. Vooral op mijn werk. Sinds eind 2022 werk ik als communicatiemedewerker bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum. Dat sluit perfect aan op mijn opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. In 2022 zocht ik een nieuwe uitdaging en die vond ik hier. Mijn functie is nog vrij nieuw binnen het Kenniscentrum. Dat heeft veel voordelen. Ik kan from scratch dingen optuigen. Dat geeft mijn functie een extra dimensie.“ 

Immaterieel erfgoed

“Het Kenniscentrum staat echt ergens voor en de missie spreekt me aan. Het is een unieke organisatie die zich bezighoudt met het uitvoeren van het UNESCO-verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, en immaterieel erfgoed in bredere zin. 'Het begrip 'immaterieel erfgoed' is redelijk jong en daardoor is het soms ook lastig te definiëren wat het Kenniscentrum precies doet en wat immaterieel erfgoed inhoudt. Ik zie het als een onderdeel van mijn job om dat over te brengen.” 

Van grote waarde

“Anders dan objecten, die vaak in musea zijn te zien, is immaterieel erfgoed niet of minder tastbaar, maar wel van grote waarde voor een bepaalde gemeenschap. Kijk maar eens hoe mensen in verschillende gemeenschappen omgaan met leven en dood. Dat vind ik erg interessant.” 

“Mijn baan sluit perfect aan op mijn achtergrond en interesses. We helpen die gemeenschappen met gepassioneerde erfgoedbeoefenaars hun erfgoed te borgen en door te geven. Daar haal ik veel intrinsieke motivatie uit. Juist in deze veranderende samenleving, met steeds meer polarisatie, is een zachte kracht als immaterieel erfgoed heel belangrijk en verbindend.” 

Verhalen doorgeven

“Thema’s zichtbaar maken en verhalen doorgeven aan een groot publiek; daar kan ik erg van genieten. En dat is hier ook deels mijn taak, als communicatiemedewerker. Ik had ervoor kunnen kiezen om dat bij een organisatie te doen met een winstoogmerk, maar ik voel me hier veel beter op mijn plek. Hier gaat het veel meer over de inhoud. Dat ligt me goed.”

“De een-tweetjes met collega’s zijn erg waardevol. Soms sparren we intensief over een thema als duurzaamheid. Een andere keer vraag ik een medewerker van Collecties om een foto te zoeken die mijn verhaal ondersteunt.  Iedereen hier is gedreven en bereid om een ander te helpen.”  

Mooi moment

“Ik ben in coronatijd bij het Openluchtmuseum begonnen. Toen de storm geluwd was, organiseerden we een groot Immaterieel Erfgoed-evenement met alle gemeenschappen in ons netwerk. Er kwamen tweehonderd mensen op af en het werd een hele mooie, feestelijke dag. De eerste keer in lange tijd dat een fysieke bijeenkomst en écht contact weer mogelijk waren. Dat vond ik een mooi moment, met een sterk wij-gevoel. Met allemaal mensen die samenwerken aan het borgen van immaterieel erfgoed. Mensen met een gedeelde passie. Heel bijzonder.” 

“Bijzonder is ook mijn werkplek. Ik ben drie dagen per week in het Openluchtmuseum. Op kantoor bij de andere Netwerkprojecten, bij het Kenniscentrum, of op een andere locatie. Iedere dag maak ik een mooie wandeling door het museum. Dan loop je dus gewoon door de geschiedenis van Nederland, tussen de genietende bezoekers. Het is een schitterende plek, midden in de natuur. Ik vind het hier fantastisch!”